Danh sách các manga bán chạy nhất trên tờ New York Times từ ngày 24 tháng 2 đến 2 tháng 3

Danh sách có sự hiện diện của Battle Angel Alita, Naruto, Yu-Gi-Oh! Zexal, Pandora Hearts, Triage X, Betrayal Knows My Name, Haganai, Umineko, Sailor Moon, và Bleach

BAA

Xem chi tiết và thảo luận!