Manga Pokémon: Black & White kết thúc

Series Pokémon mới sẽ ra mắt vào đầu tháng 7

Manga Pokémon: Black & White (Hidenori Kusaka viết cốt truyện và Satoshi Yamamoto minh họa) đã kết thúc trong số tháng 8 của tạp chí Monthly CoroCoro Ichiban, được Shogakukan phát hành vào thứ 6 tuần trước. Website của tạp chí đã đăng một preview dài hơn 30 trang dành cho chương cuối.

Tuy nhiên, Yamamoto đã minh họa cho phần mở đầu của một manga Pokémon mới. Manga này sẽ ra mắt trong số 31 của tạp chí Pokémon Fan, được Shogakukan phát hành vào ngày 1 tháng 7. Ba volume tiếp theo của manga Pokémon: Black and White cũng sẽ ra hàng tháng từ ngày 28 tháng 6 đến tháng 8.

Viz Media sẽ phát hành volume 11 của manga tại Bắc Mỹ vào tháng 8.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!