Danh sách các manga bán chạy nhất trên tờ New York Times từ ngày 25 đến 31 tháng 8

Danh sách có sự hiện diện của Naruto, 4 Attack on Titan volumes, Judge, Kingdom Hearts II, No. 6, Pandora Hearts và Magi

Tờ The New York Times đã đăng danh sách các manga bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong tuần lễ kết thúc vào ngày 31 tháng 8.

Naruto62

Xem chi tiết và thảo luận!