Danh sách các manga bán chạy nhất trên tờ New York Times từ ngày 1 đến 7 tháng 12

Bao gồm Sailor Moon Short Stories, 3 volume Attack on Titan, Yu-Gi-Oh! 5D’s, Yotsuba&!, Soul Eater, Soulless, Kingdom Hearts: 358/2 Days, Naruto

Tờ The New York Times đã thống kê danh sách các manga bán chạy nhất tại Mỹ trong tuần lễ kết thúc vào ngày 7 tháng 12.

thumb-10037-ONP_69_web

Xem chi tiết và thảo luận!