Xem qua bàn làm việc của một số mangaka nổi tiếng

Chiếc bàn làm việc nói lên rất nhiều điều về công việc của một con người cũng như chính bản thân người ấy. Dưới đây chúng ta sẽ điểm qua bàn làm việc của một số mangaka nổi tiếng. Chính trên những chiếc bàn này, rất nhiều tuyệt phẩm đã ra đời.

Xem chi tiết và thảo luận!