Ra mắt bánh cuộn Attack on Titan

Bánh Colossal Titan chỉ rõ tử huyệt để cắt cho trúng

Bakery Priroll hiện đã nhận các đơn đặt hàng trước dành cho món bánh cuộn Attack on Titan. Có tổng cộng 13 mẫu bánh khác nhau, từ bánh có hình Eren, Mikasa, hoặc Levi (hay cả ba) tới món bánh Colossal Titan chỉ rõ cho người ăn tử huyệt trên cổ của hắn mà cắt cho trúng.

Xem chi tiết và thảo luận!