Manga Super Mario-Kun vượt Doraemon và trở thành manga dài nhất trên tạp chí Corocoro Comic

Manga Doraemon có tổng cộng 45 volume

Với volume 46 ra mắt vào thứ ba, manga Super Mario-Kun của Yukio Sawada đã trở thành manga dài nhất trên tạp chí Corocoro Comic của Shogakukan. Manga Doraemon của Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko kéo dài 45 volume sau khi được đăng trên Corocoro Comic và một số tạp chí khác.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!