Tạp chí Fellows! đổi tên thành harta

Nhà xuất bản Enterbrain sẽ đổi mới tạp chí Fellows! và đổi tên nó thành harta vào tháng 2 năm sau. Đồng thời tạp chí cũng sẽ chuyển qua phát hành 10 số một năm thay vì hai tháng một lần như hiện tại, cụ thể là phát hành từ tháng 2 tới tháng 8 rồi sau đó từ tháng 10 đến tháng 12. Tên mới của tạp chí là một từ gốc Indo, có nghĩa là “kho báu”.

Để mừng sự kiện này, tạp chí sẽ đăng “Golden Six”, một loạt one-shot sáng tác bởi Kaoru Mori (Emma) cùng một số mangaka khác.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!