Đội bóng chày Hiroshima Carp cổ vũ cầu thủ bằng loạt tranh moe của mangaka Kakifly

Những tranh nói trên được trưng ra trong trận đấu với đội Chunichi Dragons

Đội bóng chày Hiroshima Tōyō Carp đã quảng bá cho mình bằng những tác phẩm của mangaka Kakifly (tác giả manga K-on!) cũng như là Tanaka Hiroshi, Toda Katsuyuki, Kawahara Masatoshi, Yasuhiko Yoshikazu, Inui Yoshihiko, Kawaguchi Kaiji, Nomura Munehiro, Sadayasu Kei, và Kochi Takahiro. Sau một quảng cáo trước đó, trong trận đấu tuần này với đội Chunichi Dragons, họ đã trưng một số bức vẽ moe của Kakifly nhằm cổ vũ cho các cầu thủ.

Quảng cáo trước đó

Nguồn: Crunchyroll

Tham gia thảo luận!