Hé lộ thiết kế nhân vật manga Hokuto no Ken: Ichigo Aji

Số này cũng đăng đoạn trích cuộc phỏng vấn với tác giả manga City Hunter 

Bìa số tháng 9 của nguyệt san Comic Zenon, ra ngày 25 tháng 7, đã đăng đoạn trích cuộc phỏng vấn mangaka Tsukasa Hojo, cuộc phỏng vấn này sẽ được đăng trong ấn bản tổng hợp City Hunter XYZ. Hojo thảo luận về tiểu sử của nhân vật chính Ryo Saeba của series trong bản mẫu.

Số tạp chí tiếp tục đăng thêm thông tin về manga Hokuto no Ken: Ichigo Aji cùng preview thiết kế nhân vật.

Dưới đây là hình ảnh Souther trong parody của Yushi Kawata và Imouto Yukito.

Hình ảnh City Hunter.