Comiket 83 lập kỷ lục mới về số người tham dự Comiket Mùa Đông

Theo website Mantan Web của tờ Mainichi Shimbun, có 210.000 người đã đến tham dự ngày thứ ba của Comic Market 83 vào thứ hai. Như vậy tổng số người tham dự trong ba ngày là 550.000, con số này vượt qua kỷ lục 520.000 vào năm 2010 và lập nên kỷ lục mới về số người tham dự Comic Market Mùa Đông.

Ngày thứ ba của Comiket 81 (mùa đông năm 2011) có 180.000 người tham dự, và Comiket 82 (mùa hè năm 2012) cũng đã lập kỷ lục 210.000 người trong ngày thứ ba.

Comiket 84 (mùa hè năm nay) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 8.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!