Vận động viên đô vật Mick Foley phát hiện nhân vật One Piece phỏng theo mình

Vào ngày 21/4, FUNimation đã phát hành bộ sưu tập One Piece thứ 12 gồm các tập anime từ 276-299, bao gồm đoạn áp kết của hồi Enies Lobby. Bìa sản phẩm có hình Spandam, một trong những nhân vật được lấy cảm hứng từ các đô vật chuyên nghiệp. Thú vị là Foley đã phát hiện ra điều này.


Mick Foley: Vi phạm hình ảnh?
Brett Bobysud: Ngoại hình của nhân vật này được dựa theo Mankind. Tác giả là một fan đấu vật.
Mick Foley: TUYỆT- hóa ra là một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Dưới đây là danh sách những người nổi tiếng đã tạo cảm hứng để tác giả xây dựng hình tượng nhân vật của mình:


Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!