Comic Avarus Becomes trở thành tạp chí online vào tháng tới

Tạp chí ra mắt vào năm 2007

Tạp chí Monthly Comic Avarus, do Mag Garden phát hành, sẽ chuyển hẳn sang dạng tạp chí online kể từ số tháng 9 vào ngày 15/8. Các tựa truyện vẫn sẽ tiếp tục. Website cho phép đọc miễn phí và sẽ được cập nhật vào ngày đầu tiên và ngày 15 hàng tháng.

Các manga đang được đăng trên tạp chí gồm có:

Shūten Unknown (tác giả Shiho Sugiura)
ESC.ape (tác giả Hitoshi Ichimura)
Hitofure (tác giả Yufuko Suzuki)
Hina Dolly Collection (tác giả Yoshitomo Watanabe)
Hanawazurai (tác giả Runamu Kinashi)
Snowilybell (tác giả Jiji)
Watashi no Tonari no Busso-san (tác giả Tei Ataru)
Kaiten Kinema (tác giả Takuhei)
Runpa to Kurasu (tác giả Ishiko)
Hoshi to Kuzu (tác giả Sato Tamaru)

Ngoài ra, tạp chí cũng sẽ ra mắt manga Sangoku Rensenki -Otome no Heihō!- Mōtoku-hen (tên chưa chính thức) của Daisy^2 và Maya Azu.

Tạp chí Monthly Comic Avarus (vốn có tên là Monthly Comic Blade Avarus) được Mag Garden ra mắt vào năm 2007 và tiếp tục các series từ tạp chí Comic Blade Masamune đã ngưng xuất bản.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!