Mangaka Nakamura Hikaru đăng một số phác thảo nhân vật lên Twitter

Trong tranh là những nhân vật phụ của manga Saint Young Men

Đang phác thảo một số nhân vật thì Nakamura Hikaru (tác giả hai manga Arakawa Under The BridgeSaint Young Men) lại đổi ý bỏ đi vì những nhân vật đó không phải nhân vật chính, nếu vẽ những nhân vật ấy thì lại phải mất công vẽ thêm nhân vật chính. Tuy nhiên, cô lại quyết định đăng những bức vẽ lên Twitter. Trong tranh là những nhân vật phụ của manga Saint Young Men đang hí hoáy smartphone.

Saint Andrew trong Saint Young Men

Saint Peter trong Saint Young Men

Lucifer trong Saint Young Men

Nakamura bảo rằng cô đã bỏ dở giữa chừng khi đang vẽ John the Apostle.

Hoshi trong Arakawa Under the Bridge

Hình trên cũng do chính tay Nakamura vẽ, nhưng lại khiến cô phát ớn.

Nguồn: Crunchyroll

Tham gia thảo luận!