Một phần manga Future Diary Redial ra mắt vào tháng ba

Số tháng 4 của tạp chí Monthly Shōnen Ace, được Kadokawa Shoten phát hành vào thứ ba, cho biết một phần manga Mirai Nikki Redial sẽ được đăng trong số tiếp theo của tạp chí, ra ngày 26 tháng 3. Toàn bộ câu chuyện mới sẽ được xuất bản trong một volume (hình bên phải) đi kèm một OAD vào tháng 7.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!