Manga Shijō Saikyō no Deshi Kenichi kết thúc trong tháng này

“Thông báo lớn” về một dự án mới cũng sẽ được tiết lộ vào ngày 17/9

Số 41 năm nay của tạp chí Weekly Shonen Sunday vừa thông báo vào thứ tư rằng Shun Matsuena sẽ kết thúc manga Shijō Saikyō no Deshi Kenichi trong số kế tiếp vào ngày 17/9. Chương kết truyện sẽ có 24 trang, bao gồm trang màu. Số kế tiếp cũng sẽ có “thông báo lớn”về một dự án mới.

Matsuena bắt đầu manga trên tạp chí Weekly Shonen Sunday vào năm 2002, và Shogakukan sẽ xuất bản vol 58 của manga vào 18/9. (Đây là vol thứ 2 trong số 4 vol trong vòng 4 tháng: vol 57 vào ngày 18/8, vol 58 vào ngày 18/9, vol 59 vào ngày 17/10, và vol 60 vào ngày 18/11).

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!