Buronson và Ryoichi Ikegami kết thúc manga Soul Lord 2

Toàn series được tổng hợp thành 23 volume

Buronson và Ryoichi Ikegami đã kết thúc manga Soul Lord 2 trong số thứ 3 năm 2013 của tạp chí Big Comics Superior, được Shogakukan phát hành vào thứ sáu.

Manga lịch sử Lord diễn ra trong thời Tam Quốc, ra mắt vào năm 2004 và kết thúc vào năm 2011 với volume 20. Sau đó tạp chí đã tung ra phần tiếp theo mang tên Soul Lord 2, và series này hiện đã có 2 volume. Volume cuối cùng — volume thứ 23 của toàn bộ series — sẽ được xuất bản vào ngày 29/3.

Viz, Dark Horse, ComicsOne, và Marvel đã xuất bản một số tác phẩm trước đó của Ikegami tại Bắc Mỹ, bao gồm Crying Freeman, Mai the Psychic Girl, Samurai Crusader, Sanctuary, Strain, Wounded Man – The White Haired Demon, Spider-Man: The Manga (dựa theo tác phẩm Spider-Man của Marvel). Ngoài ra Gutsoon! Entertainment, Viz, và Dark Horse cũng đã phát hành một phần các tác phẩm Fist of the North Star, Fist of the Blue Sky, Japan, và King of Wolves của Buronson.

Nguồn: ANN

Tham gia thảo luận!